פאלט (840 תיבות) כפפות לטקס טבעי AQL 1.5
MediHands
LPFS-BUN840
$17,999.95
ללא תשלום - באמצעות שיטה כימית להחליק את החלק הפנימי של הכפפות שלנו, אנו שומרים אותם קל ללבוש ללא שימוש...
מקרה (10 תיבות) טבעי לטקס כפפות AQL 1.5
MediHands
LPFS-BUN10
$219.95
דמי אבקה - באמצעות שיטה כימית של החלקת החלק הפנימי של הכפפות שלנו, אנו שומרים אותם קל ללבוש ללא שימוש...
Pallet (480 תיבות) כפפות לטקס טבעי AQ...
MediHands
LPFS-BUN480
$9,999.95
ללא תשלום - באמצעות שיטה כימית להחליק את החלק הפנימי של הכפפות שלנו, אנו שומרים אותם קל ללבוש ללא שימוש...
כפפות לטקס טבעי AQL 1.5
MediHands
LPFS
$21.99
ללא תשלום - באמצעות שיטה כימית להחליק את החלק הפנימי של הכפפות שלנו, אנו שומרים אותם קל ללבוש ללא שימוש...